Wells Fargo går med på förlikning - betalar 3 miljarder dollar

Monday, February 24, 2020 7:03 AM
Wells Fargo har gått med på en förlikning rörande den utredning som den amerikanska finansinspektionen SEC genomfört rörande bankens försäljningsmetoder. Totalt skall storbanken betala 3 miljarder dollar, enligt ett pressmeddelande.

SEC har slagit ned på metoder som används inom Community Bank under åren 2002-2016. Skandalen kring Wells Fargos metoder slog ned som en bomb för ett par år sedan. I och med överenskommelsen slipper Wells Fargo möta myndigheterna i domstol.

Wells Fargo är USA:s fjärde största bank.