Guideline Geo avyttrar innehavet i intressebolaget Aarhus GeoSoftware

Friday, December 20, 2019 5:09 PM
Geoteknikbolaget Guideline Geo avyttrar samtliga aktier i intressebolaget Aarhus GeoSoftware. Avyttring påverkar inte det fortsatta operationella samarbete mellan bolagen som byggts upp de senaste åren. Det framgår av ett pressmeddelande.

Guideline Geo förvärvade 50 procent av det danska programvarubolaget Aarhus GeoSoftware hösten 2016 och bolaget har sedan dess varit ett intressebolag. Affären kommer inte ha någon påverkan på Guideline Geos verksamhet då det operationella samarbetet mellan bolagen fortsätter. Affären innebär att Guideline Geo får 9,65 miljoner danska kronor för sina aktier och att den återstående tilläggsköpeskilling om 1,33 miljoner danska kronor som enligt plan Guideline Geo skulle betala under våren 2020 uteblir. Förvärven sker genom kontant betalning. Affären kommer vara fullt genomförd under 2019.

"Vi har sedan flera år ett bra samarbete med Aarhus GeoSoftware inom flera områden och denna affär kommer inte påverka detta samarbete. Men bolagen har olika affärsfokus och vårt ägande har inte tillfört tillräckligt mycket värde, och vår bedömning är att vårt kapital kan användas mer förtjänstfullt i andra investeringar. Genom den överenskomna köpeskillingen får Guideline Geo tillbaka det kapital som investerats och del i den värdeökning som bolaget åstadkommit sedan vi blev delägare. Vi är mycket nöjda med denna affär och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med Aarhus GeoSoftware", kommenterar vd Mikael Nolborg.