Swedbank tar ned aktievikten till neutral, konstaterar att aktiemarknaderna navigerar genom tät dimma

Tuesday, March 10, 2020 7:14 AM
Börsen bjöd på en stark inledning på 2020 och aktiemarknader som till en början stod emot nyheter om coronaviruset nådde i stället rekordnivåer gång på gång. De senaste veckorna har dock en oro ersatt den tidigare optimismen med tydligt fallande börser som följd. Den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer att sätta agendan för börserna.

"Då det i dagsläget inte är möjligt att göra någon rimlig riskbedömning av den fortsatta virusspridningen väljer Strategi & Allokering att ta ner aktievikten till en neutral. Det framgår av senaste Investeringsstrategin", skriver Swedbank på tisdagen. Banken konstaterar att aktiemarknaderna navigerar genom tät dimma.

Börserna har de senaste veckorna påverkats av oron kring coronavirusets spridning och dess inverkan på den globala konjunkturen. Rörelserna har varit exceptionellt stora på framförallt den amerikanska börsen vilket kan ses som en återspegling av det osäkra läget. För svensk del var börsfallet det snabbaste någonsin.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserves överraskande räntesänkning på 50 punkter skapade snarare oro än att lugna marknaden och den amerikanska tioåriga räntan rörde sig kraftigt neråt till rekordlåga nivåer på under 0,8 procent. Det återspeglar den stora osäkerhet som finns. Svårigheten att förutse den fortsatta spridningen av coronaviruset och dess påverkan på den globala ekonomin resulterar sammantaget i en neutral aktievikt.

- Vi står inför en period där den fortsatta utvecklingen av coronavirusets spridning kommer sätta tonläget för de globala börserna. Då det i dagsläget är omöjligt att prognostisera hur det kommer utvecklas så menar vi att det inte är rimligt att ha en högre aktievikt än normalt. Såväl BNP- och vinstprognoser kommer att skruvas ner och det första kvartalet får ses som ett förlorat kvartal. Det är ett faktum som marknaden kommer att kunna se igenom om det är så att signalerna blir tydliga om att spridningen är under kontroll. Börserna har backat ordentligt men värderingen är inte så låg att den ger stöd vid fortsatt negativt nyhetsflöde. En neutralvikt är därför att föredra i detta läge, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering.

Regionmässigt görs inga förändringar då samtliga regioner kvarstår med neutral vikt. Även för krediter neutraliseras vikten liksom relationen mellan high yield och investment grade. Räntevikten neutraliseras från tidigare undervikt och durationen hålls neutral.