Academedias yrkeshögskolor får rekordtilldelning av utbildningar

Tuesday, January 19, 2021 4:35 PM
Utbildningsbolaget Academedias yrkeshögskolor får en rekordtilldelning av utbildningar med start under denna höst, efter att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) meddelat vilka ansökningar som beviljats. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det totala utbudet ökar med 12 procent, med störst ökningar inom utbildningsområdet teknik och tillverkning.

Academedias yrkeshögskolor har tilldelats 7 660 utbildningsplatser, motsvarande cirka 19,3 procent (14,5) av de totalt beviljade utbildningsplatserna.

Sammantaget väntas det bidra till en ökning av antalet utbildningsplatser på Academedias yrkeshögskolor till mellan 9 000 och 10 000 hösten 2021.

Den ekonomiska effekten realiseras först när elever har rekryterats till utbildningarna, påpekar bolaget.