Quiapeg Pharmaceuticals redovisar som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet

Friday, February 28, 2020 8:27 AM
Läkemedelsbolaget Quiapeg Pharmaceuticals redovisar som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet 2019.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal föregående år.

Aktiverat arbete för egen räkning var 1,7 miljoner kronor (-1,7).

Rörelseresultatet blev -6,2 miljoner kronor (-5,9).

Resultatet före och efter skatt var -6,8 miljoner kronor (-6,0).

Likvida medel var på 4,5 miljoner kronor (2,9) vid årsskiftet.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2019, i likhet med föregående år.

- Framöver innebär de positiva resultaten att Quiapeg fortsätter utvecklingsprogrammet för QPG-1029. Efter proof-of-concept studien kommer ytterligare farmakokinetiska studier med upprepad dosering samt toxikologi- och säkerhetsstudier att genomföras innan det kliniska programmet kan starta. Parallellt fortsätter utveckling av produktionsprocess och formulerings- och stabilitetsstudier, kommenterar vd Marcus Bosson i bokslutskommunikén.

- Affärsutvecklingsarbetet fortsätter visavi internationella läkemedelsbolag som önskar förbättra specifika substansers farmakokinetiska egenskaper i deras projektportföljer och därför är intresserade av att köpa en licens till Uni-Qleaver. Därutöver har vi fortlöpande kontakt med de läkemedelsbolag som redan håller på att utvärdera Uni-Qleaver. Det är min förhoppning att nu när vi visat en forskningsmässig proof-of-concept även ska uppvisa en affärsmässig proof-of-concept under 2020, fortsätter Marcus Bosson.

Quiapeg Pharmaceuticals, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-6,2-5,9
Resultat före skatt-6,8-6,0
Nettoresultat-6,8-6,0
Utdelning per aktie, kronor00