SEB genomför försiktighetsåtgärder i samband med stämman på grund av corona

Tuesday, March 10, 2020 3:49 PM
SEB har beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman den 23 mars med anledning av corona.

"För att minska risken för smittspridning kommer SEB att korta tiden för själva årsstämman och ta bort tidigare planerade kringaktiviteter. SEB kommer inte att ha någon utställning och kommer inte heller att erbjuda förtäring eller det informella mötet med bankens ledning innan årsstämman. SEB kommer även att begränsa tiden för en del anföranden. Dessa försiktighetsåtgärder syftar till att värna om våra aktieägares och personalens hälsa samt göra stämman så kort och effektiv som möjligt", skriver SEB i ett pressmeddelande.

Aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning har också möjlighet att undvika att närvara personligen och istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet rekommenderar SEB även för personer som har befunnit sig i ett område med smittspridning eller som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

SEB kommer också att föreslå bolagstämman att öppna upp för att bankens aktieägare ska kunna följa stämman via webben. Både vd Johan Torgebys och styrelseordförande Marcus Wallenbergs anföranden kommer att publiceras på sebgroup.com/sv i efterhand.