Ferrari höjer prognosen för 2020, fjärde kvartalet bättre än väntat

Tuesday, February 4, 2020 11:07 AM
Prestigebiltillverkaren Ferrari ökade försäljningen och vinsten mer än väntat i fjärde kvartalet och justerar upp helårsprognosen.

Nettoförsäljningen i fjärde kvartalet steg 10 procent till 927 miljoner euro. Väntat var 916,7 miljoner euro enligt Bloomberg sammanställning.

Det justerade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, ökade 22 procent till 333 miljoner euro. Analytikerna hade väntat sig 331,1 miljoner euro.

För 2020 höjer Ferrari prognosen och räknar nu med intäkter på över 4,1 miljarder euro, från tidigare bedömning över 3,8 miljarder. Analytikernas estimat ligger på 4,08 miljarder.

Det justerade ebitda-resultatet bedöms bli mellan 1,38 och 1,43 miljarder euro, upp från tidigare 1,3 miljarder. Estimaten ligger här på 1,45 miljarder euro.