Strand Småbolagsfond minskade 5,94 procent i september

Wednesday, October 13, 2021 2:56 PM
Fonden Strand Småbolagsfond minskade 5,94 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,38 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Johan Thorén.

Inledningsvis skriver förvaltaren att det finns flera orosmoln i sikte på marknaden i form av bland annat komponentbrist, ett ökat inflationstryck och stigande energipriser. Samtidigt pekar förvaltaren på att det nästan alltid finns någonting att oroa sig över för investerare.

"Det saknas inte anledningar till oro, men det finns nästan alltid något att oroa sig för. Hur det påverkar marknaden beror snarare på psykologi. I uppgång ignorerar marknaden farorna, men i nedgång hamnar fokus på samma faror som marknaden strax innan inte fäste något avseende vid. Det som påverkar marknaden just nu är framförallt de flaskhalsar i den reala ekonomin som har varit helt uppenbara hela året", skriver förvaltaren.

FED meddelade under månaden att de sannolikt börjar minska sina obligationsköp under slutet av året. Något som förvaltaren menar var mer överraskande var att de även aviserade en snabbare räntehöjningscykel vilket leder till stigande långräntor och en sektorrotation från högt värderade tillväxtbolag till mer cykliska bolag.

Gällande kommande rapportperiod skriver förvaltaren att det denna gång kan bli lite skakigare än tidigare kvartal.

"Bristen på komponenter har till exempel påverkat produktionen av bilar och lastbilar negativt och en del bolag kommer att ha haft svårt att föra vidare kostnadsökningarna till kunderna med lägre marginaler som följd. Inget av detta är dock okänt för marknaden och därför skulle det inte vara alltför överraskande om börsen fortsätter att vara svag fram till dess att rapporterna börjar strömma in och att den sedan stärks i takt med att vi har orosmolnen bakom oss", skriver förvaltaren.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Sdiptech, Evolution, Profoto, Xvivo Perfusion och Sectra.

Bland de främsta bidragsgivarna till fonden fanns Kjell & Co, Episurf, Xvivo Perfusion och Green Landscaping. I den negativa vågskålen fanns bland annat Nobia. Aktievikten i portföljen uppgick vid månadsskiftet till 89,9 procent.

Strand Småbolagsfond, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-5,94
Index MM, förändring i procent-8,38