Spiltan ska börja handlas på nya marknadsplatsen NGM Pepmarket den 26 oktober

Thursday, October 14, 2021 8:16 AM
Investmentbolaget Spiltan har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic Growth Markets nya lista NGM Pepmarket. Första handelsdag är tisdag den 26 oktober. Det framgår av ett pressmeddelande.

NGM Pepmarket är ett nytt samarbete mellan NGM och Pepins där handeln kommer att äga rum en gång i veckan på tisdagar.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Spiltan uppfyller det formella noteringskravet att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Spiltan har tidigare handlats på Pepins där handeln har skett månadsvis.