True Heading genomför nyemission på 7 miljoner kronor

Friday, February 21, 2020 10:46 AM
Teknikbolaget True Heading har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från extra bolagsstämman i december att emittera aktier. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 7 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

De preliminära villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 10 öre per aktie. Teckningstiden löper från 6 mars till 20 mars. Fullständiga villkor och anvisningar kommer att presenteras i nästa vecka.