Konsumtionen fortsatt stabil - Swedbank

Wednesday, September 16, 2020 6:43 AM
De svenska korttransaktionerna för senaste veckan fram till den 12 september bekräftar att konsumtionen nu är stabil över de senaste fyra veckorna. Det skriver Swedbank i senaste Consumer Spending Observer.

Trenden är fortsatt minus fyra procent för totalkonsumtionen, mätt på årsbasis, och ned cirka elva procent för konsumtionen exklusive livsmedel, mätt på årsbasis.

Detta kan jämföras med augusti som var ned 6 procent sett till totalkonsumtionen.

Banken noterar ändringar i konsumtionsmönstren där vissa sektorer uppvisar klusterbeteende. Bäst går livsmedel, hemelektronik och inredningsmöbler med en uppgång på elva procent, medan kläder och skor, restauranger och hotell och rekreation och kultur är ned nästan med nio procent. Resor går absolut sämst med ett tapp på 75 procent.

Swedbank skriver också att de signaler man fick under tidiga sommaren om en återhämtning för hotell och restauranger har avtagit något, medan konsumtionen för rekreation och kultur samt kläder och skor håller på att förbättras från de låga nivåerna i augusti.