Federal Reserves Brainard kandidat att få topposition i Vita huset - WP

Wednesday, January 25, 2023 12:52 PM
Federal Reserves viceordförande Lael Brainard kan bli nästa chef över National Economic Council, skriver Washington Post som talat med källor.

National Economic Council förser USA:s president med råd om amerikansk och internationell ekonomi.

Enligt Washington Post kommer en utnämning av Brainard välkomnas av liberala politiker eftersom hon förespråkar striktare reglering av Wall Street samt för hennes inställning till klimatet.

Bland andra tänkbara kandidater finns biträdande finansminister Wally Adeyemo, handelsministern Gina Raimondo, samt den nuvarande biträdande chefen över National Economic Council Bharat Ramamurti.