Midsona föreslår två nyval till styrelsen

Monday, March 9, 2020 3:18 PM
Midsonas valberedning föreslår inför årsstämman den 5 maj i Malmö omval av styrelseledamöterna Ola Erici, Henrik Stenqvist, Peter Wahlberg och Johan Wester samt att Heli Arantola och Sandra Kottenauer väljs till nya styrelseledamöter. Birgitta Stymne Göransson och Kirsten Ægidius har avböjt omval till styrelsen. Ola Erici föreslås omväljas till styrelseordförande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Heli Arantola är styrelseledamot i Tobii och i flera finska bolag. Sandra Kottenauer är idag är chef för marknadsföring och icke livsmedelsprodukter i Manor.