Nanexas nyemission blev fulltecknad

Thursday, February 27, 2020 5:14 PM
Forskningsbolaget Nanexas nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till 100 procent och blev därmed fulltecknad. Bolaget tillförs 45,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Utfallet medför att Bolaget säkerställer finansiering för bland annat en klinisk fas I-studie med NEX-18, uppskalning av GMP-produktion samt inledande studier för ytterligare ett eget produktprojekt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 82 procent med stöd av teckningsrätter och till 18 procent utan stöd av teckningsrätter. Bolaget kan i ett senare skede tillföras ytterligare högst 45,5 miljoner kronor före emissionskostnder från utnyttjande av teckningsoptioner.

- Vi är mycket glada att våra aktieägare ser potentialen i bolaget och välkomnar också nya aktieägare. Emissionen ger oss nu möjlighet att fullt ut ta vara på bolagets potential och vår fortsatta utveckling av Pharmashell. Kapitalet finansierar både det pre-kliniska arbetet och den kliniska fas I-studien i NEX-18 samt utvärdering av ytterligare ett eget utvecklingsprojekt, kommenterar David Westberg, vd i Nanexa.

Bolaget har efter nyemissionen 21,22 miljoner aktier utestående.