Ecorub tillsätter Susanne Stenmark som vd för bolaget

Monday, March 16, 2020 3:04 PM
Miljöteknikbolaget Ecorub meddelar att Susanne Stenmark i dag tillträder rollen som vd för Ecorub. Susanne kommer närmast från den operativa ledningsgrupp som tillsattes av Ecorubs styrelse i december 2019, och har sedan dess bland annat arbetat med företagets affärsplan.
Susanne är utbildad civilekonom från Umeå Universitet och har mångårig erfarenhet av återvinningsindustrin från ett flertal roller inom Ragn-Sells. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bytet av vd inom Ecorub kommer inte att innebära några förändringar på den strategi som byggdes på ägardirektivet daterad november 2019. Ecorub har fortsatt stora tillväxtambitioner och den nya ledningen för företaget förstärker arbetet med leda TPRR ut på marknaden för ett bredare genombrott. Ecorubs grundfundament bygger på en innovationsanda beträffande materialutveckling och materialutveckling är fortsatt hjärtat i verksamheten.

Ecorubs grundare och främste innovatör Åke Paulsson, som nu kliver av sin post som vd, kommer att fram till sin pensionering bistå företaget med sina visioner och erfarenheter inom utveckling i rollen som senior advisor, skriver bolaget.