Timlönerna i USA ökade mer än väntat i årstakt i juli

Friday, August 5, 2022 12:30 PM
Timlönerna i USA ökade mer än väntat i årstakt i juli.

På årsbasis steg timlöner 5,2 procent (+5,1), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 4,9 procent.

USA, %juli, 2022Konsensusjuni, 2022
Timlöner, YY5,24,95,1
Konsensusdata från Bloomberg