Bättre än väntat från UPM-Kymmene

Thursday, July 22, 2021 6:41 AM
Finska skogsjätten UPM-Kymmene redovisar bättre siffror än analytikerna förväntat sig för andra kvartalet. Det beskrivs att efterfrågan på bolagets produkter var stark och att prisökningar generellt sett mer än väl kompenserat för högre insatskostnader.

Omsättningen steg 14,8 procent till 2 384 miljoner euro (2 077). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 270.

Justerat rörelseresultat utföll på 307 miljoner euro (203), väntat var 277,1, med en justerad rörelsemarginal på 12,9 procent (9,8).

Resultatet efter skatt blev 243 miljoner euro (103).

Justerat resultat per aktie blev 0,45 euro (0,29).

Prognosen är att jämförbara rörelseresultatet ökar under andra halvåret 2021 och ökar tydligt under helåret.

UPM-Kymmene, MEURQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning2 3842 2705,0%2 07714,8%
Rörelseresultat, justerat307277,110,8%20351,2%
Rörelsemarginal, justerad12,9%12,2%9,8%
Nettoresultat243103135,9%
Resultat per aktie, justerat, EUR0,450,2955,2%
Konsensusdata från Factset