Richmond Fed index minskade mer än väntat i januari

Tuesday, January 24, 2023 2:59 PM
Richmond Fed index minskade mer än väntat i januari.

Indexet sjönk till -11 i januari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till -5.

Föregående månads utfall var 1.

USAjanuari, 2023Konsensusdecember, 2022
Richmond Fed index-11-51
Konsensusdata från Bloomberg