TIN Ny Teknik ökade 6,0 procent i april - deltog i riktade nyemissioner

Tuesday, May 4, 2021 2:52 PM
Fonden TIN Ny Teknik steg 6,0 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Carl Armfelt och Erik Sprinchorn.

Inledningsvis skriver förvaltarna att det övergripande intrycket av rapporterna för det första kvartalet så här lång är att digitala, innovativa bolag fortsätter att växa på ett bra sätt.
De innehav som bidragit mest till fondens avkastningen under april är Evolution Gaming, Embracer och Adevinta. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Sinch, Bambuser och Kindred. Detta uppger fondens förvaltare.

Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 36 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala Varumärken på 25 procent och Hälsa på 21 procent. "Fonden deltog under perioden i riktade nyemissioner i Implantica och Sikri. Bolagen är sedan tidigare innehav i fonden och båda presenterade framåtblickande initiativ som vi tror kommer att gynna aktieägarna långsiktigt", skriver förvaltaren.

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution Gaming och Novo Nordisk.
TIN Ny Teknik, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent6,0
Index MM, förändring i procent5,8