Knowit ökar omsättning och nettoresultat

Thursday, February 6, 2020 7:33 AM
IT-bolaget Knowit ökade omsättningen, nettoresultatet och utdelningen.

Omsättningen steg 5,1 procent till 908,2 miljoner kronor (864).

Ebita-resultat blev 97,2 miljoner kronor (100,2), med en ebita-marginal på 10,7 procent (11,6).

Rörelseresultatet blev 95,8 miljoner kronor (98,6), med en rörelsemarginal på 10,5 procent (11,4).

Resultatet före skatt var 102,8 miljoner kronor (95,9).

Resultatet efter skatt blev 77,8 miljoner kronor (72,4), en ökning med 7,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,88 kronor (3,63), vilket innebär en ökning med 6,9 procent mot föregående år.

Knowit föreslår 6,40 kronor i utdelning (5,80).

Knowit, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning908,28645,1%
EBITA97,2100,2-3,0%
EBITA-marginal10,7%11,6%
Rörelseresultat95,898,6-2,8%
Rörelsemarginal10,5%11,4%
Resultat före skatt102,895,97,2%
Nettoresultat77,872,47,5%
Resultat per aktie, kronor3,883,636,9%
Utdelning per aktie, kronor6,405,8010,3%