Advokatbyrån Clifford Chance presenterar sin slutrapport om Swedbank 23 mars

Wednesday, March 11, 2020 6:37 AM
Swedbank meddelar att advokatbyrån Clifford Chance kommer presentera sin slutrapport om banken den 23 mars. Det framgår av ett pressmeddelande.

Advokatbyrån Clifford Chance har på uppdrag av Swedbanks styrelse analyserat bankens arbete mot penningtvätt.I utredningen ingår kunder, transaktioner och aktiviteter från 2007 till mars 2019 samt hur banken har hanterat intern och extern informationsgivning. Clifford Chance har också granskat hur Swedbank historiskt har svarat upp mot brister som har identifierats.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig den 23 mars på bankens hemsida, kl 08:00 och presenteras vid en presskonferens på bankens huvudkontor i Sundbyberg, kl 10.00 som även sänds webcast. Efter presskonferensen kommer styrelseordförande Göran Persson samt vd och koncernchef Jens Henriksson att kommentera rapporten och svara på frågor från media.