Free2Move minskar förlusten under tredje kvartalet

Friday, November 22, 2019 7:38 AM
Teknikbolaget Free2Move rapporterar minskad förlust under det tredje kvartalet.

Bolagets intäkter uppgick till 0,6 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-2,6).

Resultatet före och efter skatt var -1,2 miljoner kronor (-2,6).

Orderstocken vid periodens slut var 1,6 miljoner kronor.

Kassa och bank uppgick till 0,5 miljoner (3,1).

"Under tredje kvartalet har vi arbetat med att flytta vårt erbjudande uppåt i värdekedjan genom att rikta vår försäljning mot en förädlad servicetjänst till fastighetsmarknaden", säger vd Leif Syrstad i en kommentar i rapporten.

Bolaget har till dato tagit upp lån på sammanlagt 6,5 miljoner kronor från en av bolagets större
aktieägare Soffloch Advice, vilket kontrolleras av Didrik Hamilton, tillika bolagets
styrelseordförande och största ägare.


Free2Move, MkrQ3-2019Q3-2018
Nettoomsättning0,60
Rörelseresultat-1,0-2,6
Resultat före skatt-1,2-2,6
Nettoresultat-1,2-2,6