Ecorubs fakturering hittills i år upp 25 procent

Wednesday, March 4, 2020 10:50 AM
Ecorubs fakturering fram till och med sista februari i år var 25 procent över motsvarande period 2019. Resultatet var likvärdigt med fjolårets, enligt ett månadsbrev.

Företaget summerar också händelserna hittills i år. Bolaget har bland annat registrerat två till materialblandningar på Reach/Kemikalieinspektionen.

Registreringarna avser markförstärkningsdata med danska Dutec Plast och tillverkning av material för syllister med ett lokalt företag.

Ecorub har nu fem stycken Reach-registrerade TPRR-material. TPRR är bolagets patenterade material som är baserad på termoplastiskt återvunnet gummi.

Vad gäller produktionen ser bolaget ingen påverkan från coronavirusutbrottet.

”Vi har dock en container med produktionsutrustning som sitter fast i Kina. Denna utrustning är inte kritisk för verksamheten i dagsläget men drar leveransen ut på tiden kan en planerad volymökning längre fram påverkas genom att den beställda utrustningen är en del i att bygga bort manuella moment”, skriver bolaget.

Bolaget har vidare testat återvinningskärl i TPRR-material i januari samt i februari fått en uppföljningsorder från Återvinningslösningar i norr. Den är på 5 000 enheter och motsvarar mer än två veckors produktion i en av formsprutorna. Arbergo-ordern på 400 000 kronor från i december är producerad och levererad i februari enligt avtal.