Eniro har erhållit godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet

Monday, March 2, 2020 1:57 PM
Eniro har erhållit godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet.

"En erforderlig majoritet av deltagande obligationsinnehavare röstade för förslaget. Obligationsinnehavarnas samtycke till att obligationerna byts ut mot nya preferensaktier av serie A, inklusive obligationsinnehavarnas samtycke till att agenten bemyndigas till att vidta åtgärder för obligationsinnehavarnas räkning i anslutning till utbytet, blev giltigt från och med utgången av röstningsperioden. Detta innebär att villkoret för rekapitaliseringen avseende godkännande från obligationsinnehavare är uppfyllt", skriver Eniro i ett pressmeddelande.