Footway säkrar finansiering på 150 miljoner kronor till uppköpsbudet på Sportamore

Tuesday, March 10, 2020 7:07 AM
Footway och Svea Ekonomi har har ingått ett kreditavtal som ger Footway tillgång till ytterligare 150 miljoner kronor i finansiering. Syftet med krediten är att stärka Footways rörelsekapital i samband med bolagets publika uppköpserbjudande till Sportamores aktieägare. Krediten löper över tre år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Footway har sedan tidigare säkrat teckningar om 350 miljoner kronor i en riktad nyemission på högst 400 miljoner kronor, där bland andra bolagets största investerare Rutger Arnhult tecknat sig.

"Logiken för samgåendet är mycket stark och direkta samordningsvinster inom områden som varuinköp, marknadsföring och logistik jämte skalfördelar förväntas vara i storleksordningen 100 miljoner kronor i resultatförbättringar på årsbasis efter genomförd integration", skriver Footway.