Slottsviken rapporterar minskad nettoresultat på -0,3 miljoner kronor

Monday, November 25, 2019 4:00 PM
Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar minskad nettoförlust under det tredje kvartalet.

Bolagets rörelseintäkter uppgick till 1,8 miljoner kronor (1,8).

Resultatet före och efter skatt var -0,3 miljoner kronor (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,02).

Substansvärde per aktie låg på 1,27 kronor (1,17). I slutet av andra kvartalet var nivån 1,28 kronor.

"Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i förädling och utveckling av befintliga fastigheter. Detta bedöms över tid ge en ökad hyresnivå och nöjdare hyresgäster. Detta arbete fortlöper
framåt över tid och finansieras av befintliga intäkter. En del av befintliga hyresavtal löper också ut under nästkommande år och Slottsviken strävar efter att förlänga avtalen med befintliga
hyresgäster. Över tid bedöms detta leda till en ökning av bolagets substansvärde, vilket är det
övergripande målet för Slottsvikens verksamhet", säger vd Jakob Österberg i delårsrapporten.

Slottsviken, MkrQ3-2019Q3-2018
Resultat före skatt-0,3-0,6
Nettoresultat-0,3-0,6
Resultat per aktie, kronor-0,01-0,02
Substansvärde per aktie, kronor1,271,17