Soltech Energy: Tillväxt på bred front - Analysguiden

Monday, March 2, 2020 10:48 AM
"2019 var ett spännande år för Soltech med flera förvärv inom den svenska verksamheten och kraftigt växande ansluten kapacitet i Kina. Koncernens intäkter växte med hela 503 procent. Risken har ökat i det korta perspektivet men vi ser läge att köpa i nedstället."

Länk till uppdragsanalys nedan.