UB EM Frontier Real Assets minskade 2,5 procent i september - Ascendas India Trust största innehavet

Friday, October 16, 2020 3:38 PM
Fonden UB EM Frontier Real Assets minskade 2,5 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport. Förvaltarna uppger att tillväxtmarknaderna gynnades under månaden av den starka euron mot dollarn. Vidare anser de att värderingarna på marknaden är höga jämfört med historiska genomsnitt. De höga värderingarna stöttas av låga räntor, men för att bibehållas framöver behöver företagen leverera vinsttillväxt. Vid månadsskiftet uppgick fondens yield till 4,3 procent i årstakt. Fondens tre största innehav är Ascendas India Trust, Federal Grid Co Unified Energy System PJSC och Telesites SAB de CV.
UB EM Frontier Real Assets, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent-2,5
Index MM, förändring i procent0,2