Attana kommer stödja och samarbete i utvecklingen av ett coronavirus, inga finansiella intressen i projektet

Monday, March 16, 2020 11:09 AM
Attana kommer att stödja och samarbete med professor Ali Salanti och medarbetare vid utvecklingen av ett vaccin mot coronavirus. Forskargruppen har fått ett anslag från EU på 2,7 miljoner euro. Huvuddelen av anslaget kommer att användas till att snabbt kunna producera vaccin för de kliniska studierna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Attana har blivit tillfrågade och accepterat att tillhandahålla sensorchip för att välja ut och optimera viktiga proteinerna till vaccinet och att i en senare fas genomför en extra kvalitetskontroll för att säkerställa vaccinet har bibehållen specificitet efter den produktionen. Attana kommer också, om det skulle visa sig behövas, bistå med extra support för experiment för att säkerställa att utveckling går så fort som möjligt.

"Attana har inga direkta finansiella intressen i detta projekt. Attanas medverkan är endast baserat på vår långa och goda relation med professor Salanti och hans medarbetare och vi hoppas att på detta sätt kunna bidra till en snabb lösning av den globala situationen på grund av coronaviruset", skriver bolaget.