Nolato intäkter och resultat var bättre än väntat i fjärde kvartalet

Monday, February 10, 2020 1:32 PM
Industriunderleverantören Nolato redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar högre vinst. Bolaget ökar utdelningen till 14,50 kronor (14,00), väntat var 14,67.

Omsättningen steg 28,9 procent till 2 296 miljoner kronor (1 781). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 044.

Ebita-resultatet uppgick till 249 miljoner kronor (214), väntat 238, med en ebita-marginal på 10,8 procent (12,0).

Rörelseresultatet blev 246 miljoner kronor (213). Rörelsemarginalen var 10,7 procent (12,0).

Resultatet före skatt var 236 miljoner kronor (210).

Resultatet efter skatt blev 206 miljoner kronor (158), analytikerkonsensus 174.

Resultat per aktie hamnade på 7,76 kronor (6,01).

Nolato föreslår 14,50 kronor i utdelning (14,00), väntat 14,67.

Nolato, MkrQ4-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2018Förändring
Nettoomsättning2 2962 04412,3%1 78128,9%
EBITA2492384,6%21416,4%
EBITA-marginal10,8%11,6%12,0%
Rörelseresultat24621315,5%
Rörelsemarginal10,7%12,0%
Resultat före skatt23621012,4%
Nettoresultat20617418,4%15830,4%
Resultat per aktie, kronor7,766,0129,1%
Utdelning per aktie, kronor14,5014,67-1,2%14,003,6%
Konsensusdata från Bloomberg