Parvest Smart Food EUR ökade 3,5 procent i november

Monday, December 30, 2019 2:26 PM
Fonden Parvest Smart Food EUR steg 3,5 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 27,1 procent och är därmed bättre än index som har ökat 26,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltaren beskriver november var en gynnsam månad på marknaden med framgångar i handelskriget mellan USA och Kina samtidigt som flera makroekonomiska indikatorer möttes av marknaden med positivitet. De cykliska aktierna drog starkare under månaden jämfört med de mer defensiva värdebolagen, detta på grund av en ökad riskaptit.

Bland vinnarna i fonden återfinns Darling Ingredients, Aryzta, Rayonier, Westrock och Royal DSM.

Lenzing och Leroy Seafood var under månaden de innehav som tydligast drog ner fonden. Leroy föll efter att hela laxmarknaden i Norge skakas av anklagelser från en amerikansk myndighet om priskarteller.

Förvaltaren tror fortsatt på fondens inriktning i framtiden, med stöd av att pressen på minskat plastberoende ökar i samhället, önskan om att äta hälsosam mat ökar och särskilt den yngre generationen kräver att få produktionskedjan redovisad.