Hufvudstadens C-aktier avnoteras med omedelbar verkan

Thursday, January 30, 2020 3:56 PM
Fastighetsbolaget Hufvudstaden har som tidigare meddelats, på begäran av Nasdaq Stockholm, ansökt om avnotering av bolagets C-aktier från Stockholmsbörsen. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan samt beslutat att Hufvudstadens C-aktier avnoteras med omedelbar verkan. C-aktierna är handelsstoppade sedan den 17 januari. Det framgår av ett pressmeddelande.

Innehavare av Hufvudstadens C-aktier har möjlighet att begära omvandling, konvertering, av C-aktier till A-aktier i enlighet med bolagsordningen. För ytterligare information om omvandling av aktier samt om hur sådan begäran ska framställas hänvisas till Hufvudstadens hemsida. Det innehav av C-aktier som inte omvandlas till A-aktier kommer framöver att utgöra onoterade innehav.