Lundbergs vidtar försiktighetsåtgärder inför årsstämman

Monday, March 16, 2020 10:09 AM
Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs vidtar vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande.

Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder:
* Lundbergs anställda som under 14 dagar före årsstämman besökt riskområden kommer inte att närvara i stämmolokalen.
* Aktieägare och ombud ombeds vänligen att vidta motsvarande försiktighetsåtgärder.
* Ingen förtäring kommer att erbjudas
* Planerade anföranden begränsas till ett minimum i syfte att minska stämmans längd
* Stämman avslutas omedelbart efter att de obligatoriska punkterna på dagordningen har avhandlats.
* Styrelseledamöter och ledande befattningshavare närvarar vid årsstämman i begränsad omfattning.