Styrelseledamot i Ortivus nettoköper aktier för knappt 0,2 miljoner kronor

Friday, September 23, 2022 9:31 AM
Peter Edwall har den 20 och 21 september köpt 56 414 B-aktier och sålt 20 624 A-aktier i
mdicinteknikbolaget Ortivus där han är styrelseledamot. Det innebär att han sammantaget nettoköper 35 790 aktier till en genomsnittskurs på 5,00 kronor per aktie, en affär på 179 000 kronor. Affären gjordes dels på Nasdaq Stockholm och dels utanför handelsplats. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.