Xvivo Perfusion sämre än väntat i fjärde kvartalet

Thursday, January 30, 2020 6:35 AM
Medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion redovisar en omsättning och ett rörelseresultat som var lägre än väntat under fjärde kvartalet.

Omsättningen steg 6,8 procent till 62,4 miljoner kronor (58,4). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 64.

Ebitda-resultat blev 8,5 miljoner kronor (10,5), med en ebitda-marginal på 13,6 procent (18,0).

Rörelseresultatet blev 1,6 miljoner kronor (6,1), väntat rörelseresultat var 7. Rörelsemarginalen var 2,6 procent (10,4).

Resultatet före skatt var -2,2 miljoner kronor (7,3), analytikerkonsensus 8.

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (4,9), analytikerkonsensus 8.

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (0,19).

Xvivo Perfusion, MkrQ4-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2018Förändring
Nettoomsättning62,464-2,5%58,46,8%
EBITDA8,510,5-19,0%
EBITDA-marginal13,6%18,0%
Rörelseresultat1,67-77,1%6,1-73,8%
Rörelsemarginal2,6%10,9%10,4%
Resultat före skatt-2,287,3
Nettoresultat-1,984,9
Resultat per aktie, kronor-0,070,19
Konsensusdata från Factset