SEB Global Aktiefond minskade 6,8 procent i december - gynnades av undervikt i Amazon

Tuesday, January 24, 2023 3:21 PM
Fonden SEB Global Aktiefond minskade 6,8 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,4 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 7,2 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 5,8 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Andreas Johansson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de flesta av världens aktiemarknader såg negativa utvecklingar under december månad.

De globala marknaderna präglades under månaden av oro för recession och centralbankerna bibehöll sin ställning om ekonomisk åtstramning för att bekämpa inflationen. Flera centralbanker höjde räntorna och signalerade fler höjningar.

Under månaden lättade Kina på fler covidrestriktioner vilket togs väl emot av de globala marknaderna och medförde ökade förväntningar på den kinesiska ekonomin. Förvisso togs nyheterna om ökade smittotal i Kina emot negativt av marknaderna mot slutet av månaden.

"Det geopolitiska läget var fortsatt kritiskt och kriget i Ukraina fortsatte i oförminskad styrka. Kronan försvagades mot euron och var i stort sett oförändrad mot den amerikanska dollarn", skriver förvaltaren.

Under månaden gynnades fonden av placeringar i bolag med attraktiv värdering och missgynnades av tillväxtbolag. Läkemedelssektorn bidrog positivt till fondens avkastning samtidigt som de största negativa bidragen återfanns i IT.

Fonden gynnades av undervikt i Amazon och övervikt i Mitshubishi Financial Group. I den negativa vågskålen återfanns övervikter i Nucor och Apple.

Fondens största innehav var Apple, Merck och Visa med portföljvikter om 5,5, 2,4 respektive 2,1 procent.

Vid månadsskiftet hade fonden störst sektorexponering mot informationsteknik, hälsovård och finans. USA var den region med störst geografisk exponering med 64 procent.

SEB Global Aktiefond A, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,8
Index MM, förändring i procent-6,4
Fond helår, förändring i procent-7,2
Index helår, förändring i procent-5,8

Relaterade Artiklar

Dela