Industriproduktionen i USA ökade mindre än väntat i månadstakt i augusti

Wednesday, September 15, 2021 1:15 PM
Industriproduktionen i USA ökade mindre än väntat i månadstakt i augusti.

På månadsbasis steg industriproduktionen 0,4 procent (+0,9), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 0,5 procent.

USA, %augusti, 2021Konsensusjuli, 2021
Industriproduktion, MM0,40,50,9
Konsensusdata från Bloomberg