Kronans appreciering är ingen anledning till oro - Riksbanks-chefen Skingsley

Wednesday, January 13, 2021 2:32 PM
Riksbankens första vice riksbankschef Cecilia Skingsley menar att kronapprecieringen inte är någon anledning för oro för tillfället, och att rörelsen har bara stärkt sig marginellt snabbare än prognostiserat. Det rapporterar Bloomberg.

Riksbankens beslut att ersätta extern finansiering hos valutareserven genom att köpa utländsk valuta på valutamarknaden uppges inte vara en valutaintervention.

Skingsley menar att man inte borde förvänta sig att kronan ska försvagas baserat på Riksbankens beslut att köpa utländska valutor. Vidare beskrivs 5 miljarder kronor i månaden som en droppe i Atlanten.