Mexikos bruttonationalprodukt, BNP, reviderades ned till 4,5 procent i årstakt i tredje kvartalet, från 4,6

Thursday, November 25, 2021 12:00 PM
Mexikos bruttonationalprodukt, BNP, reviderades ned till 4,5 procent i årstakt i tredje kvartalet, från 4,6.

Marknaden hade, enligt Bloomberg, räknat med 4,5 procent.