Raysearch får order på RayStation från Norge

Thursday, March 5, 2020 12:44 PM
Medicinteknikbolaget Raysearch meddelar att Oslo University Hospital, som är en av världens största cancerkliniker, kommer att använda RayStation för användning i Norges första protonterapicenter.

Det framgår av ett pressmeddelande.