Electrolux Professional ökade rörelseresultatet mer än väntat (uppdatering)

Thursday, July 22, 2021 6:25 AM
(Tillägg i hela nyheten)

Storköksbolaget Electrolux Professional redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

Omsättningen steg 31,5 procent till 1 958 miljoner kronor (1 489). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 956.

Ebita-resultatet uppgick till 197 miljoner kronor (-4), med en ebita-marginal på 10,1 procent.

"Resultatförbättringen beror främst på försäljningsvolymen och positiva effekter från omstruktureringsplanen som tillkännagavs i september 2020. De operationella kostnaderna har också ökat för att kunna möta den ökade efterfrågan", säger vd Alberto Zanata i en kommentar.

Rörelseresultatet blev 181 miljoner kronor (-18), väntat rörelseresultat var 169. Rörelsemarginalen var 9,2 procent.

Resultatet före skatt var 176 miljoner kronor (-26).

Resultatet efter skatt blev 168 miljoner kronor (-28), analytikerkonsensus 127.

Resultat per aktie hamnade på 0,58 kronor (-0,10).

"Återhämtningen på marknaden som började mot slutet av första kvartalet har fortsatt och
utvidgats geografiskt under det andra kvartalet. Återhämtningen var särskilt stark i Europa
och USA", säger Alberto Zanata vidare.

Electrolux Professional, MkrQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning1 9581 9560,1%1 48931,5%
EBITA197-4
EBITA-marginal10,1%
Rörelseresultat1811697,1%-18
Rörelsemarginal9,2%8,6%
Resultat före skatt176-26
Nettoresultat16812732,3%-28
Resultat per aktie, kronor0,58-0,10
Konsensusdata från Factset