Xvivo presenterade resultat från hjärtpreservationsstudien vid vetenskaplig konferens

Thursday, November 24, 2022 3:23 PM
Tidigare i november presenterades resultaten från medicinteknikbolaget Xvivo Perfusions hjärtpreservationsstudie vid konferensen American Heart Association, som hölls i Chigago.

Resultaten visar att det inte förekom någon dödlighet bland de första 20 studiepatienterna som blev transplanterade med donerade hjärtan som bevarats med bolagets hjärtteknologi, trots de kraftigt förlängda transporttiderna vilka varade upp till 8 timmar och 47 minuter, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Xvivos teknologi för att skydda donerade hjärtan under transporter består av en maskin, en engångsartikel samt en patentskyddad lösning.