Cavotec vänder till vinst i fjärde kvartalet

Friday, February 21, 2020 6:15 AM
Verkstadsbolaget Cavotec redovisar minskande omsättning men vänder till vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Orderingången landade på 38,2 miljoner euro (44,2), en minskning med 13,6 procent mot föregående år.

Omsättningen sjönk 2,0 procent till 47,8 miljoner euro (48,8).

Rörelseresultatet blev 5,3 miljoner euro (-11,1), med en rörelsemarginal på 11,1 procent.

Justerat rörelseresultat utföll på 5,6 miljoner euro (0,1), med en justerad rörelsemarginal på 11,7 procent (0,2). För helåret landade den justerade rörelsemarginalen på 8,0 procent (2,0).

Resultatet efter skatt blev 1,8 miljoner euro (-13,4).

Resultat per aktie hamnade på 0,019 euro (-0,169).

Cavotec föreslår ingen utdelning (0).

Bolaget antar ett nytt finansiellt mål i att den justerade ebit-marginalen på årsbasis måste vara över tio procent inom två år och över 12 procent inom fem år.

Samtliga återstående mål står oförändrade. Dessa är en organisk tillväxt på minst fem procent från och med 2020, i tillägg till förvärv, samt en utdelningsandel på 30-50 procent motsvarande nettovinsten över en cykel.

Cavotec, MEURQ4-2019Q4-2018Förändring
Orderingång38,244,2-13,6%
Nettoomsättning47,848,8-2,0%
Rörelseresultat5,3-11,1
Rörelsemarginal11,1%
Rörelseresultat, justerat5,60,15 500,0%
Rörelsemarginal, justerad11,7%0,2%
Nettoresultat1,8-13,4
Resultat per aktie, EUR0,019-0,169
Utdelning per aktie, EUR00