Electra Gruppen har återbetalat personalkonvertibler

Tuesday, March 3, 2020 10:08 AM
Electra Gruppens personalkonvertibel har återbetalats. Konvertibellånet har vari gång sedan den 1 juni 2017 och förföll till betalning den 28 februari 2020. Ingen konvertering har påkallats varför lånet i sin helhet har återbetalats. Det framgår av ett pressmeddelande.