Invent Medic slutför förvärvet av Flowcup

Tuesday, January 24, 2023 3:25 PM
Medicinteknikbolaget Invent Medic har slutfört förvärvet av Flowcup, som aviserades den 29 december i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen är 3,7 miljoner kronor, varav 0,4 miljoner kronor erläggs kontant. Invent Medic har genomfört en riktad nyemission på 4,06 miljoner aktier samt en kvittningsemission på 5,70 miljoner aktier till säljarna av Flowcup. Bolaget har därefter 35,52 miljoner aktier utestående.