Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk till 792 stycken under senaste rapportveckan (793)

Friday, March 13, 2020 7:19 PM
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk under senaste rapportveckan. Det visar veckosiffror från Houstonbaserade oljeservicebolaget Baker Hughes.

Det totala antalet olja- och gasriggar uppgick till 792 stycken, vilket kan jämföras med föregående vecka då antalet var 793 stycken.

Oljeriggarna var 683 stycken, att jämföra med veckan innan då antalet var 682. Antalet gasriggar uppgick till 107 stycken (109).

USAv11v10
Totalt antal riggar792793
Antal oljeriggar683682
Antal gasriggar107109