Carnegie Asia minskade 0,3 procent i november - Sunny Optical, Sterlite Technologies och Aia Group tyngde avkastningen

Monday, December 16, 2019 10:57 AM
Fonden Carnegie Asia minskade 0,3 i november, det framgår av en månadsrapport.

Fondens förvaltare har under månaden varit på en resa i Kina, Indonesien och Vietnam där han besökt 27 bolag.

"Intrycket från de kinesiska företag jag möter är att de ser en tydlig avmattning i efterfrågan oavsett om det gäller bilar, konsumentvaror eller andra branscher. Detta ligger helt i linje med vad vi ser för ekonomins utveckling som helhet. Tillväxten ligger nu på 6 procent för BNP, vilket är historiskt lågt", skriver förvaltaren.

Taiwan Semiconductors, Samsung Electronics och Alibaba var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

Sunny Optical, Sterlite Technologies och Aia Group tyngde avkastningen.

"Jag träffar gruvbolaget China Molybdenum som bland annat har koppar- och kobolttillgångar i Republiken Kongo. Det finns flera frågetecken angående ESG att diskutera. Vi har ett intressant möte med dem. Både Apple och Tesla har skrivit långa kontrakt om leverans av kobolt från Freeports koboltraffenaderi i Kokkola i Finland", skriver förvaltaren.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Taiwan Semiconductors, Hdfc Bank och Samsung med portföljvikterna 9,4, 5,8 respektive 5,6 procent.