Mexikos konsumentförtroende minskade mindre än väntat i februari

Thursday, March 5, 2020 1:49 PM
Mexikos konsumentförtroende minskade mindre än väntat i februari.

Konsumentförtroendet sjönk under februari till 43,9. Marknaden hade väntat en minskning till 43,2.

Föregående månads utfall reviderades till 44,1 från preliminärt 44,2.

Mexikofebruari, 2020KonsensusFörändring mot konsensusjanuari, 2020Reviderad
Konsumentförtroende43,943,21,6%44,244,1
Konsensusdata från Bloomberg