Grab och Gojek för samtal om ett samgående - The Information

Tuesday, February 25, 2020 6:46 AM
De sydostasiatiska taxibolagen Grab och Gojek är i fusionssamtal, rapporterar The Information med hänvisning till källor.

Grab och Gojek värderas för närvarande till 14 respektive 9 miljarder dollar. Medan Grab är uppbackade av japanska Softbank är Gojeks stora finansiär kinesiska Tencent.

Grab och Gojek konkurrerar med varandra främst i Indonesien där Gojek är baserade. Grab är annars den mer regionala aktören medan Gojek också har börjat ta internationella kliv, och det in på nya segment så som fintech.

Enligt källorna går det inte att garantera ett samgående mellan bolagen. Bland annat råder det meningsskiljaktigheter kring hur bolagen skulle värderas under en affär.

Uber var tidigare en betydande aktör i Sydostasien men övergav regionen 2018 när man sålde sin lokala verksamhet till Grab i utbyte för en ägarandel i bolaget.