Närstående till SBB-ledamot har köpt aktier för 5,1 miljoner kronor

Monday, March 16, 2020 1:43 PM
Salvatore Grimaldi, närstående till styrelseledamot Eva Swartz Grimaldi, har den 13 mars köpt 300 000 aktier i Samhällsbyggnadsbolaget I Norden, SBB. Aktierna köptes till kursen 17 kronor per aktie, till ett totalt pris av 5 100 360 kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.